Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.goetze.com.pl;

1.2 Sprzedawcą jest firma Green Bike Poland S.C. Maciej Kowalski & Szymon Kowalski z siedzibą w Śremie ul. Gostyńska 51; NIP 785-175-95-85; REGON 300721871 wpis w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu Oddział w Kościanie;

1.3 Podane w ofercie ceny, są cenami brutto.


2. Zakupy, płatności i dostawa.

2.1 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

2.2 Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w Śremie ul. Zielona 15, filii w Środzie Wlkp. ul. Niedziałkowskiego 26, w Rawiczu ul. Wały Kościuszki 13, w Gnieźnie ul. Jana III Sobieskiego 15, w Poznaniu ul. Matyi 1, w Gorzowie Wlkp. ul. Sułkowskiego 7 oraz w Mega Store w Śremie przy ul. Gostyńskiej 51 w godzinach otwarcia sklepu.

2.3 Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera DPD (dostawa do 48h) lub kuriera InPost (dostawa do 48h) po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail:

dane do wysyłki,
wybór płatności (pobranie lub przelew),

koszt dostawy:
a) za pobraniem 20zł (zamówienia powyżej 100 zł wysyłka w gratisie)
b) przedpłata na konto 20zł  (zamówienia powyżej 100 zł wysyłka w gratisie)

telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,
ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny);

c) wysyłka rowerów bez kosztów dostawy

2.4 Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien dokonać przelewu dla Green Bike Poland S.C. ul. Gostyńska 51; 63-100 Śrem konto BZ WBK 67 1090 1405 0000 0001 0830 4376.

2.5 Każdy towar staramy się wysłać w terminie jednego dnia roboczego od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki;

2.6 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;

2.7 Klient kupując rower w sklepie internetowym zobowiązany jest do przygotowania roweru zgodnie z Obowiązkami Sprzedawcy:

 • rozpakowanie roweru;
 • zamontowanie pedałów oraz dokładne ich dokręcenie; ustawienie i dokręcenie kierownicy w położeniu do jazdy;
 • dokręcenie wszelkich śrub;
 • sprawdzenie oświetlenia i ułożenia opon;
 • regulacja hamulców i przerzutek;
 • podciągnięcie szprych oraz wycentrowanie kół jeśli jest to niezbędne;
 • uzupełnienie powietrza w ogumieniu do właściwego ciśnienia;
 • usunięcie z powierzchni roweru śladów zanieczyszczeń;
 • dokładne wypełnienie Karty Gwarancyjnej.

Za wyżej wymienione czynności wykonane przez klienta sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

2.8 Wysyłkowa dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.


3. Poufność i ochrona prywatności.

3.1 Firma Green Bike Poland S.C. jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;

3.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu.

4.3 Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przy zakupie w sklepie www.goetze.com.pl wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu:

 • przesyłania informacji dotyczących zleconych usług lub zamówionych produktów, statusów zleceń lub zamówień realizowanych przez Green Bike s.c. z siedzibą przy ul. Gostyńskiej 51 w Śremie,
 • przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Green Bike s.c. z siedzibą przy ul. Gostyńskiej 51 w Śremie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • przesyłania informacji handlowych na temat usług oferowanych przez Green Bike s.c. z siedzibą przy ul. Gostyńskiej 51 w Śremie.

Przedmiotowa zgoda udzielana na czas nieokreślony. Każdy klient oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu prawach w ramach przekazanej klauzuli informacyjnej Administratora w tym prawie do cofnięcia zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.


4. Postanowienia końcowe.

4.1 Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);

4.2 Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF, oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;

4.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, aukcji bądź oferty przed terminem m.in. w myśl art. 70 ze znaczkiem 1 § 3 kodeksu cywilnego;

4.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

4.4 W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub zmodyfikowane.;

4.5 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności produktów. W przypadku niedostępności produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji lub o anulowaniu zamówienia z powodu trwałego braku produktów. W przypadku trwałego braku produktu lub rezygnacji Klienta z dalszej realizacji zamówienia, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat.

4.6 Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:
1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie,
2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,
2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;

4.7  W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.


Pełna treść ustaw do pobrania poniżej:
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007r.
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną 18.07.2001r.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych.

Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat. Regulamin wchodzi w życie 1 października 2018 r.